Privacybeleid

Bubbles for Bubbels behandelt je persoonsgegevens met respect voor je privacy.

We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR). Met deze privacyverklaring willen we je uitleggen hoe we met je gegevens omgaan.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee Bubbles for Bubbels jou kan herkennen, rechtstreeks of onrechtstreeks. Met je naam weten we onmiddellijk dat jij het bent, maar ook met een combinatie van je adres, leeftijd en geslacht (onrechtstreeks) kunnen we je herkennen. Daarom zijn ook dat persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn dus alle gegevens die we op de een of andere manier aan jou kunnen koppelen, zoals je e-mailadres, je telefoonnummer of zelfs je IP-adres (het internetadres van je computer).

Wat is die Algemene Verordening Gegevensbescherming?

Die ‘AVG’ is gewoon de nieuwe Europese privacywet.

Die wetgeving handelt dus nog altijd over de ‘verwerking’ van persoonsgegevens. De term ‘verwerking’ is volgens die wetgeving trouwens een erg breed begrip. Alles wat wij met je persoonsgegevens doen, zijn ‘verwerkingen’: ze opslaan, raadplegen, doorsturen, ordenen, verspreiden, bijwerken, enzovoort.

Wie heeft er allemaal toegang tot je persoonsgegevens?

Bubbles for Bubbels is de ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Dat wil zeggen dat wij bepalen welke gegevens we verzamelen en waarvoor. In juridische termen bepalen wij dus het ‘doel van de verwerking’. Uiteraard gebruiken we deze gegevens enkel voor de goede werking van onze diensten.

We zullen je persoonsgegevens nooit zomaar doorsturen of bekendmaken aan anderen. We doen dat alleen als je ons op voorhand daarvoor toestemming verleent of als er een wet is die ons daartoe verplicht. We hebben dan een duidelijke juridische basis.

Juridische basis om ‘rechtmatig’ persoonsgegevens te verwerken.

We gebruiken je persoonsgegevens nooit zomaar. We doen dat alleen voor doelen waarvoor we een duidelijke juridische basis hebben, ook wel de ‘rechtmatigheid’ genoemd. Onze 2 belangrijkste juridische basissen zijn:

 1. Je geeft ons toestemming om je persoonsgegevens voor een specifiek doel te gebruiken. We zullen je eerst goed informeren over wat die toestemming betekent, hoe je jouw toestemming eenvoudig weer kunt intrekken, met wie we je gegevens zullen delen en hoelang we van plan zijn om je gegevens bij te houden. Zo kun je je toestemming met kennis van zake geven.
  Een voorbeeld:
  Je geeft ons toestemming om je persoonsgegevens te gebruiken als je het contactformulier op onze website invult.
 2. We verwerken je persoonsgegevens, omdat je een overeenkomst hebt aangegaan met Bubbles for Bubbels.
  Een voorbeeld:
  Je wil beroep doen op de diensten van Bubbles for Bubbels en boekt een afspraak in. We gebruiken jouw persoonsgegevens voor de verwerking van deze boeking.

Welke rechten heb je?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming zorgt er ook voor dat je een aantal rechten krijgt bij de verwerking van persoonsgegevens.

Recht op inzage en gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om je persoonsgegevens en de doelen waarvoor we ze verwerken in te kijken. Daarvoor vragen we wel een bewijs van je identiteit, zodat we zeker zijn dat we je persoonsgegevens aan de juiste persoon tonen.

Recht op verbetering

Merk je dat Bubbles for Bubbels foute of onvolledige persoonsgegevens over jou heeft? Je hebt altijd het recht om ze te laten verbeteren.

Recht om vergeten te worden

In een aantal gevallen heb je het recht om je gegevens te laten wissen. Dat kan bijvoorbeeld:

 • als we je persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doelen waarvoor we ze eerst verwerkten
 • als we je toestemming nodig hebben om ze te verwerken en je beslist om je toestemming in te trekken
 • als je bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen andere gerechtvaardigde gronden zijn om de verwerking verder te zetten
 • als wij, ondanks al onze inspanningen, je persoonsgegevens toch op een onrechtmatige manier zouden verwerken
 • als we wettelijk verplicht worden om je gegevens te verwijderen

Opgelet. Vaak zijn we verplicht om je gegevens voor een bepaalde termijn te bewaren en kunnen we dus niet, of maar gedeeltelijk, voldoen aan je wens om vergeten te worden.

Hoe kun je die rechten uitoefenen?

Door een mailtje te sturen naar hello@bforb.be.